14 män och kvinnor med examenspapper

Grattis till våra nya teamledare!

Mariehamns stad satsar på gott ledarskap genom kompetenshöjande insatser. En av insatserna är utbildningen till teamledare som erbjudits till förmän inom olika sektorer.

– Det är inte bara sakfrågorna som är av betydelse utan också samhörigheten och en samsyn på gemensamma värderingar, berättar stadens HR-chef Sari Hautamäki.

Teamledarexamen är en yrkesexamen, som flera av stadens förmän nu har efter ett års utbildning vid sidan av sitt arbete. Bra jobbat alla och grattis igen!

 

Sari Hautamäki

HR-chef
Stadsledningen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.