Österbacka-6-4

Illustration över ett tomtområde 6 4Illustration över ett tomtområde 6 4

Info om tomten

Tomt  33-6-4
Areal (m²)  755
Byggnadsrätt (m²)  200 
Våningstal  I ¾
Tomtpris (€) 30 312
Tomtpris (€/m²)  40,15
Arrende (€/år)  1 364
Reserverad ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2024.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.