Österbacka-4-8

Illustration över ett tomtområde 4 8Illustration över ett tomtområde 4 8

Info om tomten

Tomt  33-4-8
Areal (m²)  809
Byggnadsrätt (m²)  230
Våningstal  II
Tomtpris (€)  36 975
Tomtpris (€/m²)  45,70
Arrende (€/år)  1 664
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 08:48
Publicerad 16.3.2022 10:44
Uppdaterad 21.6.2022 16:17

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.