Ytternäs 23-2

Illustration över tomtområde 23 2 översiktIllustration över tomtområde 23 2 stadsplan

Info om tomten

Tomt 23-2
Areal (m²) 920
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 59 749
Tomtpris (€/m²) 64,94
Arrende (€/år) 2 689
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.