Ytternäs 19-1

Illustration över tomtområde 19 1 översiktIllustration över tomtområde 19 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 19-1
Areal (m²) 914
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 65 507
Tomtpris (€/m²) 71,67
Arrende (€/år) 2 948
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 09:22
Publicerad 1.3.2021 09:22
Uppdaterad 27.9.2022 10:20

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.