Ytternäs 21-1

Illustration över tomtområde 21 1 översiktIllustration över tomtområde 21 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 21-1
Areal (m²) 872
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 53 600
Tomtpris (€/m²) 61,47
Arrende (€/år) 2 412,00
Reserverad  återlämnad tomt, med i nästa utgivning (september 2021)

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 18.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.