Ytternäs 21-1

Illustration över tomtområde 21 1 översiktIllustration över tomtområde 21 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 21-1
Areal (m²) 872
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 58 228
Tomtpris (€/m²) 66,78
Arrende (€/år) 2 620
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.