Bostadstomt i Apalängen

Översiktsbild

R= Reserverad tomt

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomten 14-32-8 enligt infrastrukturchefens beslut.

 

Kvarter 7

30-7-2 (reserverad tomt)

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 27.1.2023 12:27
Publicerad 31.1.2023 07:41
Uppdaterad 17.2.2023 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.