Bostadstomt i Apalängen

Översiktsbild

R= Reserverad tomt

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomten 14-32-8 enligt infrastrukturchefens beslut.

 

Kvarter 7

30-7-2 (reserverad tomt)

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.