Stadsdirektören, HR-chefen och föreläsaren i festsalen

AI för offentlig sektor

Det finns stora möjligheter med att använda AI inom offentlig sektor om vi beaktar risker och säkerhet. Detta och mycket annat diskuterades när Mariehamns stad ordnade en utbildning om AI i offentlig sektor.

AI och digitaliseringsgurun Martin Güll föreläste för stadens chefer, samt besökare från andra kommuner om möjligheter, risker och praktisk användning av AI. Som en del av utbildningen fick deltagarna testa att använda ChatGPT 4. Utbildningen är en kompetenshöjnings- och ledarskapsutvecklingsinsats som kom även andra kommuner till godo.

- Utbildningen är en viktig kompetenshöjande insats för att höja vår digitala kompetens och att det är viktigt att vi följer med i utvecklingen, säger HR-chefen Sari Hautamäki

Utbildningen gav insikter i vilka digitala lösningar som finns och hur vi kan jobba agilt inom offentlig sektor för att testa digitala lösningar. Mariehamns stad ser möjligheterna med den digitala utvecklingen.

- Utbildningen ”AI i offentlig sektor” är en värdefull del i Mariehamns stads arbete med att höja effektiviteten genom digitalisering. Genom att använda AI i arbetet kan vi minska resurser för administration och istället skapa utrymme för mer skapande och kreativa arbetsmoment. Staden har en positiv inställning till användandet av AI och en policy om AI och digitalisering kommer att tas fram under året, säger stadsdirektör Arne Selander

Arne Selander

Stadsdirektör
Mariehamns stad

Sari Hautamäki

HR-chef
Stadsledningen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.