Äldreomsorgsnämnden

Mötet hålls i stadshuset kl. 15.30 om inte annat meddelas.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 22.11.2022, 15:30
Plats:
Stadshuset
Skapad 14.6.2022 13:22
Publicerad 14.6.2022 13:23
Uppdaterad 14.6.2022 13:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.