Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn sammanträder i regel en gång per månad på tisdagar med start kl. 15.30.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 18.5.2021, 15:30
Publicerad 31.3.2021
Uppdaterad 26.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.