Fronter och Wilma

Mariehamns stads grundskolor använder Fronter och Wilma som plattformer för kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Varje användare kan logga in på dessa varhelst de har åtkomst till internet. Alla användare har ett personligt användarnamn och lösenord.

Fronter är ett internt arbetsredskap för skolorna, en utbildningsplattform där lärare och elever arbetar. Här kan läraren exempelvis samla in eleverarbeten som gjorts på dator.

I Wilma kan man till exempel se läsordningen, provdatum och kursvitsord. Det varierar mellan skolorna till vad man använder Wilma.

Sidan uppdaterades