PISA-resultat 2012, 2015 och 2018

Dokument:
Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Våren 2018 genomfördes PISA undersökningen vid Övernäs skola. 28 slumpmässigt utvalda elever (ca 30% av årskursen) besvarade frågorna.

Nedan jämförs siffrorna från PISA-mätningen 2018, 2015 och 2012 med övriga skolor. Resultaten finns även att läsa via länken till pdf-dokumentet (1 sida) under denna sidas rubrik.

2012
Skola Naturvetenskap Matematik Läsning
Övernäs skola 548 555 546
2015
Skola Naturvetenskap Matematik Läsning
Övernäs skola 550 534 520
Finland 531 511 526
OECD-länderna 493 490 493
Singapore 556

564

535
Sverige 493 494 500
Våren 2018
Skola Naturvetenskap Matematik Läsning
Övernäs skola 548 564 557
Finland 522 507 520
Svenskspråkiga skolor i Finland 512 520 504
OECD-länderna 489 489 487
PSJZ regionen Kina 590 591 555
Singapore 551 569 549
Sverige 499 502 506

I naturvetenskap, matte och läsning har Övernäs elever presterat på mycket hög nationell nivå i undersökningen 2018. De nationella gränserna för övre kvartilen är i naturvetenskap 540, matematik 524 och i läsning 540.

En intressant skillnad mot mätningen 2015 är att pojkarnas resultat är bättre än flickornas. Är detta ett trendbrott eller en tillfällighet just år 2018?

Eleverna som går i Övernäs skola kommer från Övernäs eget åk 1-6, men också från Ytternäs åk 1-6. Övernäselever har presterat på mycket hög nivå de 3 senaste mätningarna.

Elever och lärare i både Övernäs och Ytternäs kan vara stolta över sina prestationer och sitt arbete. Resultat på denna nivå i flera mätningar i rad, uppnås endast genom ett systematiskt och metodmässigt mycket gott arbete i skolorna.

PISA 2009

I undersökningen som genomfördes 2009 deltog också Strandnäs skola. Resultaten i den undersökningen var så goda för Strandnäs del att Professor Mikael Uljens vid lärarhögskolan i Vasa genomförde en studie och analys av vad som påverkat de goda resultaten.

PISA fakta

41 poängs skillnad motsvarar ungefär ett års skolgång.
Forskning visar att resultaten i PISA mätningarna kan kopplas till elevernas framtidsutsikter. God utbildning ger goda framtidsutsikter.

Skapad 17.3.2021 14:47
Uppdaterad 17.3.2021 15:08

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.