Karta över skyddsobjekt och k-märkta byggnader

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

De två kartorna är från generalplanen och trädde i kraft 3.11.2006.

För relaterad karta, se även K-märkta byggnader i stadsplan uppdaterad 2020.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.