Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden i Mariehamn sammanträder som regel på tisdagar kl. 18.30 i kontorshuset Tekniska verken vid Elverksgatan 1. Extramöten hålls vid behov på separat kallelse. Stadsmiljönämndens justerade protokoll framläggs i stadsmiljösektorns kansli till allmänhetens påseende, den tredje vardagen efter mötet.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 10.6.2024, 18:30
Plats:
Tekniska verken, Tornet
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.