Sopmaskin
Sopmaskin

Sopning av gator

Våren är på kommande och det är dags att sopa upp vinterns sandrester.

Staden kommer att påbörja sopning i mindre utsträckning under vecka 11 på områden där vi bedömer att vi kan lämna osandade ifall att det ännu kommer en omgång snö. 
Sopning i större omfattning väntar vi lite med ännu till det är säkerställt att det inte kommer mera snö. 
Vi ber Er att vara vaksamma över, och respektera, tillfälliga parkeringsförbud som kommer att sättas upp för att möjliggöra ett väl utfört sopningsarbete.
Staden använder vatten i samband med sopningen för att minimera dammandet.

Inträffar:
  • 11.3.2024 till 15.4.2024

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Driftinfo

Nybyggnation intill ­­Bio Savoy

14.11.2023 till 29.6.2024
Ålandsvägen mellan Köpmansgatan och Nygatan

Underhållsarbete på ledningar

1.4.2024 till 23.6.2024
Västra Skolgatan
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.