Karta över vägen

Nybyggnation intill ­­Bio Savoy

Vid Bio Savoy-tomten på Ålandsvägen 38 pågår nybyggnation av ett serviceboende för seniorer.

För att byggnadsverksamheten ska fungera har delar av körfilerna på Nygatan och Ålandsvägen spärrats av. Busshållplatsen vid Hotell Savoy har flyttats norrut.

Förändringar för körfälten samt flyttad busshållplats är preliminärt i kraft t o m juni 2024.

Inträffar:
  • 14.11.2023 till 29.6.2024
Plats:
Ålandsvägen mellan Köpmansgatan och Nygatan

Markenheten samt planeringsenheten

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.