Karta över vägen

Begränsad framkomlighet vid ­­Bio ­Savoy

Vid Ålandsvägen 38 (Bio Savoy tomten) har påbörjats uppförande av ett bostadshus. För att byggnadsverksamheten ska fungera behöver byggarna använda en del av Ålandsvägen för byggverksamhet och det i sin tur innebär att trafiken vid tomten påverkas då körfilerna måste flyttas och smalnas av, samtidigt som också busshållplatsen vid Hotell Savoy måste flyttas.

Ändringarna för ombyggnad av gatuområdet inleds på måndag 17.10 efter kl.18:00 då Ålandsvägen mellan Köpmansgatan och Nygatan stängs för fordonstrafik. Gatan är stängd till tisdag 18.10 kl.12:00 då trafiken längs Ålandsvägen släpps på igen, men då med sidoförskjutna och reducerade körfält. Se karta som pdf under rubriken Bilagor.

Under tiden Ålandsvägen är avstängd får fordonstrafik ske längs närliggande gator.

Förändringen för körfälten och flyttad busshållplats är preliminärt i kraft fram till vecka 50 2023.

Inträffar:
  • 17.10.2022 till 10.12.2023
Plats:
Ålandsvägen mellan Köpmansgatan och Nygatan

Markenheten

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 14.10.2022 14:35
Publicerad 14.10.2022 14:54
Uppdaterad 21.3.2023 09:10

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.