Planeringsförutsättningar för stadsfullmäktige, stadsstyrelse och nämndernas presidier

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys
Skapad 29.3.2021 22:06
Uppdaterad 29.3.2021 22:07

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.