Planeringsförutsättningar för stadsfullmäktige, stadsstyrelse och nämndernas presidier

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys
Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.