Diagram över vattenförbrukning
Diagram över vattenförbrukning

Premiär för Vattenportalen!

Nu kan VA-verket erbjuda stadens vattenabonnenter e-tjänsten Vattenportalen där man kan följa sin vattenförbrukning dag för dag, per månad eller år.

Detta blir nu möjligt då vi bytt ut nära på alla gamla vattenmätare i staden till den senaste generationen av digitala vattenmätare som kommunicerar med vårt fjärravläsningssystem på VA-verket. Det finns ännu ett antal av den första generationen digitala mätare som ska bytas ut under de kommande åren.

Du använder dina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att på ett säkert sätt logga in till Vattenportalen.  Observera att vattenmätaren behöver vara registrerad på den som använder tjänsten.  

  • Du väljer i en kalender vilken period du vill att ska visas i förbrukningsdiagrammet - antingen per månad eller per år. Förinställningen är på årsförbrukning.

  • Vattenmätaravläsningen laddas upp och sparas en gång per dygn i Vattenportalen. Det finns, beroende på när vattenmätaren bytts, mätarhistorik så långt tillbaka som år 2015.

  • När du använder årsdiagrammet kan du även jämföra din vattenförbrukning mot genomsnittsförbrukningen i hela Mariehamn som visas med en orange kurva över månadsstaplarna.

  • Har du flera vattenmätare kan du enkelt växla mellan dessa i sidomenyn.

Om du företräder ett företag eller fastighetsbolag kan du genom att använda fullmakter i Suomi.fi tjänsten ansluta till sådana vattenmätare. Det finns en separat inloggning för detta ändamål i Vattenportalen, med en tillhörande användarbeskrivning för fullmaktshanteringen. 
Observera att större lägenhetshus som regel har flera vattenmätare som visas var för sig i separata förbrukningsdiagram. 

Logga in till Vattenportalen genom att klicka på bilden nedan eller via länken under rubriken Självservice.

Logga in till Vattenportalen

Vattenportalen använder den nationella tjänsten Suomi.fi-identifikation för säker digital identifiering. 

VA-verket

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Kontakt vid frågor om vattenförbrukning

Systemkoordinator

Stadsmiljökansliet, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Kontakt vid frågor om Vattenportalen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.