Ytternäs 20-3

Illustration över tomtområde 320 3 översiktIllustration över tomtområde 20 3 stadsplan

Info om tomten

Tomt 20-3
Areal (m²) 991
Byggnadsrätt (m²) 180
Våningstal I
Tomtpris (€) 47 651
Tomtpris (€/m²) 48,08
Arrende (€/år) 2 144
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 09:43
Publicerad 1.3.2021 09:43
Uppdaterad 25.5.2022 10:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.