Katthavet

Muddring av inloppet till Katthavet

Mariehamns stads samhällstekniska avdelning har som en del i projekten Lilla holmen för alla och Museidammen muddrat upp inloppet till Katthavet.

Muddringen utfördes under våren.

Katthavet

Katthavet muddrat

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.