Grafisk profil manual

Dokument:
Ämne:
 • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Manualen beskriver övergripande riktlinjer för vår grafiska profil och ska alltid följas när vi kommunicerar i ord och bild. Vår vision och våra värdeord, i kombination med vår historia, ligger till grund för vårt grafiska utseende. ​Manualen är övergripande och därför inte heltäckande i alla frågor som berör kommunikationsmaterial. ​

Kontakta stadsledningen om du blir osäker, eller vill ha hjälp. Stadens webbmaster och verksamhetsutvecklaren för information och näringslivskontakter tar då ställning till din fråga. ​Det är stadsledningen som ytterst ansvarar för Mariehamns grafiska profil. ​

Innehållsförteckning:

 • Om manualen​
 • Vår profil – ditt ansvar!​
 • Stadens logotyp​
 • Logotypens storlek och placering​
 • Bilder​
 • Grafiska element​
 • Profiltypsnitt​
 • Allmänt typsnitt​
 • Profilfärger​
 • Komplementfärger​
 • Kontorsmallar​
 • Kontorstryck​
 • Broschyrer​
 • Annonser​
 • Specialtryck och profilprodukter​
 • Profilkläder​
 • Fordonsmärkning​
 • Webb och sociala medier​

Läs om stadens grafiska profil i pdf-dokumentet (20 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.