Budget och ekonomiplan för Mariehamns stad

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Stadsfullmäktige antar varje år i juni en budget och ekonomiplan för inkommande år. Där fastställs ramarna och målen för verksamheterna.

Skapad 23.2.2021 09:54
Uppdaterad 25.11.2021 14:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.