Medlemsdirektiv för utövande av inflytande i Kommunernas socialtjänst k.f.

Ämne:
  • Koncern och bolag
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Dessa direktiv utgör Mariehamns stads direktiv till de personer som på förslag av staden utsetts till ledamöter i styrelsen för kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f.

Syftet med dessa direktiv är att, genom att fastställa stadens mål, syfte och förväntningar på verksamheten, utöva inflytande över kommunalförbundets verksamhet.

Läs hela medlemsdirektivet, godkänt av stadsfullmäktige 21.6.2022, som pdf -dokument (2 sidor), via länk som finns under sidans rubrik.

Skapad 1.9.2022 13:41
Publicerad 1.9.2022 13:48
Uppdaterad 1.9.2022 13:51

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.