COP21 Nordic Capital Declaration

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Inför miljötoppmötet COP21 i Paris har staden och de övriga nordiska huvudstädernas borgmästare/stadsdirektörer undertecknat en gemensam deklaration med två målsättningar. För Mariehamns del har dåvarande stadsdirektör Barbara Heinonen skrivit under deklarationen. Deklarationen är skriven på engelska och finns att läsa som pdf-dokument (2 sidor). Nedan följer förklaring om stadens åtagande och deklarationen.

För det första åtar sig de nordiska huvudstäderna att bekämpa klimatförändringarna genom att minska våra utsläpp av växthusgaser med mer än de nationella målen. För det andra åtar vi oss att minska effekterna av havsnivåhöjningen, översvämningar och extremt väder genom att förbättra våra städers förmåga att stå emot kommande klimatförändringar.

Genom att underteckna deklarationen visar de sju huvudstäderna att de kommer att fortsätta minska utsläppen genom att arbeta för ökad energieffektivitet och genom att konvertera till förnyelsebara energilösningar. Det är man beredd att göra oavsett resultaten av tidigare, och nu pågående, klimatförhandlingar. Ett klimatavtal som aktivt stödjer detta arbete skulle dock underlätta och intensifiera städernas ansträngningar.

Enligt deklarationen åtar vi oss att bekämpa och stå emot klimatförändringen genom att fortsatt ha en minskning av utsläppen av växthusgaser som högsta prioritet för de nordiska huvudstäderna. Vi åtar oss att stödja varandra för att hitta innovativa lösningar som kan minska utsläppen och minska effekterna av stigande havsnivåer genom noggrann och innovativ planering. Dessutom åtar vi oss att dela våra kunskaper och idéer om hur man kan minska utsläppen från vår verksamhet och hur man kan arbeta med miljöanpassad offentlig upphandling.

Med deklarationen vill borgmästarna/stadsdirektörerna i de nordiska huvudstäderna uppmana alla städer att åta sig att avsevärt minska sina utsläpp och att öka samhällets förmåga att stå emot kommande klimatförändringar. Samtidigt uppmanar undertecknarna alla nationella regeringar på mötet COP21 att åta sig att minska utsläppen så att den globala uppvärmningen aktivt begränsas till högst 2°C.

 

Skapad 25.3.2021 17:02
Uppdaterad 26.1.2022 10:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.