Generalplan för Mariehamns stad

Ämne:
 • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Dåvarande stadsplanenämnd (nuvarande stadsmiljönämnden) godkände det omarbetade generalplaneförslaget den 16.05.2005.

Här kan du läsa de olika delarna i generalplanen. Nedan listas innehållet. Respektive punkt i listan har ett motsvarande pdf-dokument som nås via länk under denna sidas rubrik.

Del 1 - Historik, uppföljning, inventering

 • Innehållsförteckning
 • Historik
 • Uppföljning
 • Inventering

Del 2 - Plan

 • Inledning/innehållsförteckning
 • Planförutsättningar och målsättning
 • Plan

Del 3 - Bilagor

 • Bostadsöar i Slemmern, 2004 (Innehåller bland annat Bostadsöar i Slemmern och Trafikplan 2000).
 • Trafiknätsanalys, 2003
 • Utredningsplan Österleden, 2002 (Innehåller Österleden, friköpsplatser, Museibyrån, Miljöbyrån, värdefulla byggnader, vård av byggd miljö, delgeneralplan södra staden 1982, delgeneralplan innerstaden 1988, delgeneralplan norra staden 1999).

Del 4 - Processen

 • Utställningen undersökningsresultat "En stad för alla" 2001
 • Utställningen "Förslag till generalplan 2004" med synpunkter och bemötande
 • Protokollsutdrag från den politiska processen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.