bildkollage med omslag till dokumentet grönplan samt grönområdet före Lilla holmen

Grönplan för Mariehamn

En grönplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag som fungerar vägledande och rådgivande. Den är ett värdefullt underlag i kommande stadsplaneringsprojekt för Mariehamns stad samt för det kommande arbetet med generalplanen för Mariehamn.

Beslutet att ta fram en grönplan för Mariehamns stad togs av stadsfullmäktige i april 2019 då stadens miljöprogram godkändes.

Stadsstyrelsen godkände 25.3.2021 målen för framtagning av grönplan för Mariehamn.

Ett utkast till grönplan har framtagits med ett brett underlagsmaterial av bland annat utredningar om naturinventeringar, ekosystemtjänster, spridningsanalyser, gröna kulturmiljöer, landskapskaraktärsanalyser och kartläggning av stadsbornas åsikter om Mariehamns gröna värden.

Stadsstyrelsen har den 16.6.2022 § 166 godkänt Utkast till grönplan 7.6.2022 (pdf, 13,35 MB).

Informationstillfälle och utställning

En utställning om stadens kommande grönplan sätts upp den 5 september och går att ta del av till och med den 1 oktober 2022. Du hittar utställningen på Mariehamns stadsbibliotek, andra våningen. Hiss finns. 

I samband med detta arrangerar staden ett informationstillfälle på stadsbiblioteket, tisdagen den 6 september kl. 18–20. Vi presenterar grönplanen, man får ställa frågor och komma med åsikter. 

Om du vill tycka till om utkastet till grönplanen, lämna dina synpunkter senast 30.9.2022 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn

Bilagor

Skapad 31.3.2021 12:47
Publicerad 31.3.2021 12:47
Uppdaterad 5.9.2022 16:33

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.