Barnomsorg

För att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att arbeta eller studera erbjuder staden barnomsorg för barn under skolåldern, antingen i daghem eller i gruppfamiljedaghem.

Det finns även privata samhällsstödda daghem som erbjuder barnomsorg.

Om du är vårdledig och själv hemma med ditt barn kan du ansöka om hemvårdsstöd.

Individuella behov
Att ge barnen goda uppväxtvillkor hör till våra viktigaste uppgifter. Vi ser till det enskilda barnets allsidiga utveckling genom god omvårdnad, bra lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet.

För barn med särskilda behov finns möjligheter till extra stöd och resurser. Inom barnomsorgen strävar vi också efter att stöda barnets kultur och modersmål. I barnomsorgslagen kan du läsa om målsättningen för den åländska barnomsorgen.

Förundervisning
Året innan barnen börjar skolan förbereds de för skolstarten genom förundervisningsverksamhet (förskolan). Där får barnen grundläggande kunskaper och färdigheter som de behöver i skolan. Förundervisningen är integrerad med den övriga verksamheten och utgår från ett förundervisningsprogram för landskapet Åland.

Om du har tankar och frågor som gäller vården av ditt barn är du alltid välkommen att prata med personalen och framföra dina önskemål. All personal har tystnadsplikt.

 

LÄS MER

Barnomsorgslag för landskapet Åland 86/2011 (pdf)
Ändringar och tillägg i barnomsorgslagen: 60/2013 (pdf)

Ändringar och tillägg i barnomsorgslagen: 56/2017 (pdf)

Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland (pdf)

Intagningsprinciper (från 01.04.2018) (pdf)

Kostpolicy (pdf)

Brukarundersökning 2017

Handlingsplan för mobbningsförebyggande arbete och ingripande vid mobbning (uppdaterad 13.03.2019)

Arbetsplan för barnomsorgen 2019-2020

Vägen till giftfria daghem

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Sidan uppdaterades