Handlingsplan för mobbningsförebyggande arbete och ingripande vid mobbning

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Reviderad av föreståndargruppen inom barnomsorgen.

I denna handlingsplan för barnomsorgen beskrivs vad mobbning är, hur mobbning förebyggs, upptäcks och hur vi hanterar mobbning.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.