Generalplan för Mariehamn

Generalplanen i Mariehamns stad antogs av stadsfullmäktige den 26 september 2006. Generalplanen omfattar fyra delar, och plandelen har en framförhållning på 30 år. Under länkarna i menyn hittar du den viktigaste informationen i generalplanen. Hela planen finns här nedanför.

För att underlätta nedladdningen av de fyra delarna i Generalplan för Mariehamn, har vi delat upp varje dokument i flera avsnitt.

Del 1 - Historik, uppföljning, inventering

Innehållsförteckning (PDF,  filstorlek 449kB)
Historik (PDF,  filstorlek 6,79MB)
Uppföljning (PDF, filstorlek 18,50MB)
Inventering (PDF, filstorlek 6,32MB)

Del 2 - Plan

Inledning/innehållsförteckning (PDF, filstorlek 1,86MB)
Planförutsättningar och målsättning (PDF, filstorlek 5,41MB)
Plan (PDF, filstorlek 24,20MB)

Del 3 - Bilagor

Bilagor del 1 (PDF, filstorlek 1,80MB)
Förord
Inledning
Bostadsöar i slemmern
Trafikplan 2000

Bilagor del 2 (PDF, filstorlek 23,90MB)
Trafiknätsanalys

Bilagor del 3 (PDF, filstorlek 8,33MB)
Österleden. Friköpsplatser. Museibyrån. Miljöbyrån. Värdefulla byggnader. Vård av byggd miljö. Delgeneralplan södra staden 1982. Delgeneralplan innerstaden 1988. Delgeneralplan norra staden 1999.

Del 4 - Processen

Utställning "En stad för alla" 2001 (PDF, filstorlek 3,89MB)
Utställning "Förslag till generalplan 2004" (PDF, filstorlek 19,6MB)
Den politiska processen (PDF, filstorlek 359kb)

Sidan uppdaterades