Äldreomsorg

För dig som är i behov av äldreomsorg erbjuder staden olika former av hjälp och stöd, både i hemmet och på serviceenheter.

Genom hemtjänsten och stödserviceformer kan du få hjälp så att du klarar vardagen hemma. Äldreomsorgen erbjuder boende i olika former såsom effektiverat serviceboende och institutionsboende. Även korttidsvård, dagverksamhet, färdtjänst och stöd för närståendevård kan erbjudas.

 

LÄS MER
Klientavgiftslagen (Lagen om klientavgifter inom social-och hälsovården 1992/734)

Äldreomsorgsplan 2017-2022
Nutritionspolicy inom äldreomsorgen (pdf)
Kostpolicy (pdf)

Brukarundersökning 2015 (pdf)

Sidan uppdaterades