Plan för egenkontroll äldreomsorgen

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten.

Skapad 28.4.2022 08:46
Publicerad 28.4.2022 08:54
Uppdaterad 28.4.2022 08:54

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.