Kontaktpersoner

Administratörer

Äldreomsorgssektorn

Biträdande äldreomsorgschef

Äldreomsorgssektorn

Enhetschef ESB

Trobergshemmet och Odalgården
Äldreomsorgssektorn

Enhetschef Institution

Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Norragatan 11

Evelina Grandell Rosenlund

Äldreomsorgschef
Äldreomsorgssektorn

Fysioterapi

Institution
Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn

Hemservice

Service för hemmaboende
Hemservice, äldreomsorgssektorn

Klippan

Dagverksamhet
Äldreomsorgssektorn
Trobergshemmet, Norra Esplanadgatan 6

Kvalitetsutvecklare

Äldreomsorgssektorn

Ledskär, korttidsboende

Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Besöksadress Norra Esplanadgatan 6

Odalgården

Serviceboende ESB
Odalgården, äldreomsorgssektorn
Odalvägen 10

Projektassistent

Digitalisering och välfärdsteknik
Äldreomsorgssektorn

Seniorpunkten

Äldreomsorgssektorn
Norragatan 11 (mittemot Mathis-hallen)

Servicehandledare

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn

Socialarbetare

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn

Trobergshemmet

Institutionsboende
Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Besöksadress Norragatan 11

Trobergshemmet

Serviceboende ESB
Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Besöksadress: Norra Esplanadgatan 6

Trobergshemmets kök

Matbeställningar
Äldreomsorgssektorn

Äldreomsorgskansliet

Äldreomsorgssektorn
Skapad 12.8.2019 12:43
Uppdaterad 3.3.2021 12:59

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.