Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Med tanke på att gäddan är akut hotad i Östersjön så är Nabbens multifunktionella våtmark en viktig åtgärd i Mariehamns stads arbete med att öka den biologiska mångfalden.

Sommarjobb för 68 ungdomar

Den här sommaren finansierar staden sommarjobb för 68 ungdomar. Arbetsplatserna återfinns både inom olika delar av stadens egen organisation och ombord på fartyget Pommern, i turistinformationen samt...

Barns åsikter om stadens grönområden

Staden har tillsammans med Rädda Barnen utfört en dialog för att ta reda på barns åsikter om Mariehamns grönområden. Dialogen är en komplettering till kartenkäten som utfördes under våren 2020 och...

Längre gågata

Under juli månad förlängs gågatan så att den sträcker sig hela vägen fram till torget.

Driftinfo

Gågata hela juli

2.7.2021 till 1.8.2021
Torggatan

Evenemangsområden och trafik

16.7.2021 till 3.8.2021
Centrum

Möteskalender

Byggnadsnämnden

10.8.2021, 17:00
Stadshuset

Stadsstyrelsen

12.8.2021, 15:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Äldreomsorgsnämnden

24.8.2021, 15:30
Stadshuset
Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 3.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.