Arbetsplaner för daghem

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Barnomsorgen har arbetsplaner för stadens daghem som följer den mall Ålands landskapsregering gett ut.

Mariehamns stads daghem arbetar med pedagogisk planering och dokumentation där barnets förförståelse, delaktighet och lärande synliggörs. Den pedagogiska planeringen på daghemmen sker med utgångspunkt ifrån vår arbetsplan och andra styrdokument.

Läs daghemmens planer som pdf-dokument, länk finns under sidans rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.