Verksamhetsplan för äldreomsorgsnämnden

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Verksamhetsplaner

År 2020 och tidigare ingick äldreomsorgen i socialsektorn, det årets verksamhetsplan kan då ses i den för socialnämnden.

Publicerad 23.2.2021
Uppdaterad 16.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.