Verksamhetsplan för äldreomsorgsnämnden

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Verksamhetsplaner

År 2020 och tidigare ingick äldreomsorgen i socialsektorn, det årets verksamhetsplan kan då ses i den för socialnämnden.

Skapad 23.2.2021 10:39
Publicerad 23.2.2021 10:39
Uppdaterad 29.6.2022 14:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.