Vägen till giftfria daghem

Ämne:
  • Barn och utbildning
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Denna handlingsplan med åtgärdsförslag för Mariehamns stad har arbetats fram och avsikten är att den ska vara till nytta i det fortsatta arbetet mot giftfria daghem. De prioriterade åtgärderna i detta dokument visar hur vi som jobbar inom kommunen kan arbeta för att göra vår del av arbetet.

I vår vardag omger vi oss av varor så som textilier, elektronik och förpackningar. Det man vanligtvis inte tänker på är att alla dessa varor innehåller kemikalier. Kemikalierna gör att varan får vissa specifika egenskaper, exempelvis kan plast kan göras mjukare, textilier kan göras flamsäkra och så vidare. Detta är egenskaper som på många sätt förenklar våra liv, men tyvärr kan vissa av dessa kemikalier också ha en negativ bieffekt på människors hälsa och/eller miljön.

En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Läs handlingsplanen som pdf-dokument (18 sidor), länk finns under sidans rubrik.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.