Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Syftet med olycksuppföljning är att fastställa var olyckorna i Mariehamn sker samt att jämföra olycksstatistik från tidigare perioder. Det är av stort intresse att undersöka om olycksbilden har förändrats och om genomförda åtgärder i trafiksäkerhetsarbetet har haft någon effekt.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.