Undersökningen Mobilfri skoldag

Dokument:
Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Rapport över elevenkäten läsåret 2018-2019 i Mariehamns högstadieskolor.

Rapport sammanfattar undersökningen ”Mobilfri skoldag” som genomfördes mellan höstlov och sportlov läsåret 18/19 i Mariehamns högstadieskolor. Undersökningen beställdes av Mariehamns stads bildningsdirektör med syftet att tjäna som beslutsunderlag för skolledare och bildningsnämnd i Mariehamns stad.

Läs rapporten som pdf-dokument (27 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad 17.3.2021 14:43
Uppdaterad 17.3.2021 14:46

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.