Sponsorpolicy

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

När staden sponsrar en extern aktör görs det för att stärka varumärket Mariehamns stad och främja tillväxt.

Genom att synas i positiva sammanhang blir staden mer attraktiv både som boendeort och besöksmål i enlighet med stadens vision att vara en attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet.

Staden prioriterar sponsringssamarbeten som är tillväxtfrämjande och nydanande. Mariehamn har därför valt att enbart agera sponsor för evenemang som arrangeras i staden. Sponsringen ska vara ett tidsbegränsat ekonomiskt åtagande och stå i rimlig proportion till motprestationen.

Den som kontaktar staden för att bli sponsrad ska presentera en marknadsföringsplan som visar hur staden garanteras synlighet. Evenemangsarrangörer kan, när som helst under året, kontakta staden med förslag på sponsorsamarbete. Med god framförhållning ökar möjligheterna till synlighet och nytta. Sponsoravtalen ska därför helst vara klara senast 4 månader före evenemanget inleds. 

Läs hela sponsorpolicyn som pdf-dokument (7 sidor), du öppnar dokumentet via länken som finns under denna sidas rubrik.

Skapad 23.2.2021 16:05
Uppdaterad 23.2.2021 16:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.