Kajpromenaden vid Västerhamn, 2008

Ämne:
 • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Innehållsförteckning

 • Översikt och etapper
 • Övergripande mål
 • Viktiga platser längs strandlinjen
 • Etapp 1 översikt
 • Illustration av träkajen
 • Kring ÅSS paviljongen
 • Sektioner över etapp 1
 • Etapp 2 översikt
 • Sektioner över etapp 2
 • Entrépaviljong till Pommern
 • Hamnbassängen vid Pommern

Läs planeringsunderlaget från stadsarkitektkansliet som pdf-dokument (16 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Publicerad 23.3.2021
Uppdaterad 23.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.