Digitaliseringsstrategi för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Målet med digitaliseringsstrategin är att utveckla staden till en modern e-förvaltning som förenklar vardagen för medborgare, personal och beslutsfattare.

Digitaliseringsstrategin ska ge stadens förtroendevalda och personal en helhetsuppfatning om betydelsen av digitalisering av verksamheten. Samtidigt fungerar den som underlag vid uppgörande av budget och verksamhetsplaner.

Digitaliseringsstrategin fastställdes av stadsstyrelsen 10.10.2019 (264 §). Strategin ska gås igenom och uppdateras i början av varje mandatperiod (vart fjärde år) eller vid behov.

Skapad 22.2.2021 08:12
Uppdaterad 23.2.2021 10:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.