Byggnadsinspektionens avgifter

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Avgifter för komplettering av ofullständiga bygglovshandlingar, registerutdrag och beräkning av våningsyta.
Godkända av stadsfullmäktige att tillämpas från 01.01.2024 (BL § 126 mom. 2).

Punkt Förklaring Kostnad i euro inkl. 24 % moms
1 a. Utredning av kvarvarande byggnadsrätt på tomt:
Kontroll och utskrift av registerutdrag.
22,70/styck
1 b. Beräkning av våningsytan från arkivritningar. 78,04/byggnad
  Beroende på arbetsmängd kan avgiften i punkt 1b höjas, dock med högst 100%.  
2. Komplettering med ritningsryggar eller omvikning av ritningar så att de kan arkiveras. 2,46/styck
  Eventuella kopieringsavgifter eller avgifter för komplettering med ritningsryggar eller omvikning av ritningar kan debiteras i samband med bygglovsavgiften.  
  Kopieringsavgifter för Mariehamns stad, Avgifter för kopior och utskrifter | Mariehamns stad  

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.