Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015

Dokument:
Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Statistik och diagram över svar på brukarundersökning 2015

Publicerad 25.2.2021
Uppdaterad 25.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.