Barnomsorgens brukarundersökning

Dokument:
Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Barnomsorgen har genomför sedan 2002 en brukarundersökning riktad till vårdnadshavare med barn inom stadens barnomsorg.

Via länk under sidans rubrik finns pdf-dokument med sammanställning av enkätsvar.

Skapad 26.2.2021 11:20
Uppdaterad 2.2.2022 13:05

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.