Arbetsplaner för daghem och gruppfamiljedaghem

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Barnomsorgen har arbetsplaner för stadens daghem och gruppfamiljedaghem som följer den mall Ålands landskapsregering gett ut.

Mariehamns stads daghem arbetar med pedagogisk planering och dokumentation där barnets förförståelse, delaktighet och lärande synliggörs. Den pedagogiska planeringen på daghemmen sker med utgångspunkt ifrån vår arbetsplan och andra styrdokument.

Läs daghemmens och gruppfamiljedaghemmets planer som pdf-dokument, länk finns under sidans rubrik.

Skapad 26.2.2021 11:03
Publicerad 26.2.2021 11:03
Uppdaterad 13.10.2022 12:58

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.