Barn, ungdom och familj

I familjelivets olika faser finns det många beslut som ska fattas och praktiska saker som behöver ordnas. Ibland uppstår situationer som är svåra att klara av på egen hand. Staden erbjuder stöd och hjälp när det gäller barn, ungdomar och familjerelationer.

Här kan du läsa om bl.a. faderskapserkännande, vårdnad och umgänge, underhåll, barnskydd, fältarnas arbete med ungdomar och skyddshemmet Tallbacken.

Sidan uppdaterades