En grupp personer på bild med ett papper
Stadsstyrelsen och stadsdirektören 7 september

Staden ansluter sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet

Stadsfullmäktige godkände den 20.06.2023 en ny Jämställdhets- och likabehandlingsplan för staden. Som en del i det fortsatta arbetet med jämställdhet ansluter staden nu sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Mariehamns stad förbinder sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Staden strävar till att vara en föregångare och förebild i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor genom att ansluta sig till den europeiska deklarationen.

– Vi är stolta över att vara först på Åland att ansluta oss till deklarationen. Vi ser det som ett naturligt steg för staden och en del i arbetet med vision 2040. Att vi går in för detta synliggör våra ambitioner i jämställdhets- och likabehandlingsarbetet, säger stadsdirektör Arne Selander.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet på lokal och regional nivå är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. (SKR) 29 kommuner i Finland och 113 kommuner i Sverige har ställt sig bakom deklarationen. Mariehamns stad blir den första på Åland att ställa sig bakom deklarationen.

– Detta är ett tecken på att staden ständigt utvecklas, och prioriterar frågor som rör mänskliga rättigheter. Från stadsstyrelsens sida är vi glada och nöjda över att jämställdhetsarbetet fortgår och fördjupas, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman.

Deklarationen för jämställdhet stöder kommunerna då de genomför jämställdhetslagstiftningen. (Kommunförbundet) Den omfattar kommunernas och landskapens demokratiska ansvar och beslutsfattande, ledning, service, arbetsgivarroll, förebyggande av könsrelaterat våld samt arbete för hållbar utveckling.

Den 7 september undertecknades deklarationen och staden har således formellt godkänt att ansluta sig till den.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.