Skylt för handikapp-parkering vid Nabbens våtmark
Nabbens våtmark är en av de platser som analyserats.

Analys av tillgängligheten i Mariehamns parker

Stadsarkitektkansliet har utfört en tillgänglighetsanalys av stadens parker. Arbetet är ett underlag för förslaget till grönplan och kommer även att fungera som ett underlag för att arbeta vidare med tillgängligheten i parkerna.

Metoden för analysen har tagits fram tillsammans med Funktionsrätt Åland som även fungerat som bollplank. Bland annat har tillgänglighetsgruppen gett synpunkter på ett utkast till analysen.

- Funktionsrätt Åland och deras tillgänglighetsgrupp har varit väldigt engagerade och hjälpsamma i arbetet med analysen. Deras sakkunskap har gjort det möjligt att se våra parker ur en annan synvinkel än jag är van vid, säger Johanna Hagström på stadsarkitektkansliet, som utfört analysen.

Analysen visar att tillgängligheten i Mariehamns parker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar idag är varierande. Flera parker har goda förutsättningar, såsom Tullarns äng och Hindersböle ängar, medan andra kan vara betydligt svårare att besöka, såsom strandpromenaderna och Lotsberget. Gemensamt för parkerna i staden är att det är svårt för besökare att få information om tillgängligheten i parkerna före besöket.

Analysen avslutas med förslag på hur staden kan arbeta vidare med tillgänglighetsfrågorna i stadens parker.

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.