Multifunktionella våtmarker i Nabben

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

WRS AB har hösten 2017 arbetat på uppdrag av Miljöbyrån, Ålands landskapsregering och Mariehamns stad med att utveckla multifunktionella våtmarker i Svibyåns delta och i Nabbenområdet.

Denna rapport behandlar en hållbar dagvattenhantering genom multifunktionella våtmarker i Nabben. Syftet med våtmarkerna är att rena dagvatten från vanliga dagvattenföroreningar inräknat mikroplaster. Syftet omfattar även att rekreationsvärdet i området ska höjas samt att våtmarkerna ska främja fiskbeståndet.

Läs rapporten som pdf-dokument (24 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.